Het ISA World Congress of Sociology

ISA staat voor International Sociological Association en is opgericht in 1948. Deze vereniging is gekoppeld aan de faculteit Politieke Wetenschappen & Sociologie van de Complutense Universiteit te Madrid. De sociologische vereniging houdt om de vier jaar een wetenschappelijk congres.

Interessante thematiek

Het eerste ISA Wereldcongres werd in 1950 gehouden in Zwitserland. Het derde congres werd in 1956 georganiseerd in Amsterdam. Het congresthema luidde toen ‘De problemen van de sociale wetenschappen in de 20e eeuw’. De thematiek van de conferenties zijn in de loop der jaren steeds interessanter geworden. In 2014 werd het congres in de Japanse stad Yokohama gehouden en werd de sociale ongelijkheid in de wereld besproken. De conferentie van 2018, die gehouden werd in Toronto, stond in het teken van macht, geweld en (on)rechtvaardigheid. ISA-congressen duren doorgaans zeven dagen, die vol geboekt zijn met onder meer lezingen en sessies. Het komende symposium zal in 2022 in Melbourne (Australië) plaatsvinden. Hoewel het thema van deze conferentie al bekend is en ‘Resurgent Authoritarianism’ luidt, is het programma nog niet definitief ingevuld. Maar in elk geval zullen de recente verwikkelingen van religie, politiek en economie door een sociologische bril worden bekeken én besproken.

excellent