De internationale Bach Cromer conferentie (2006)

Terwijl de homeopathische geneeskunde algemene bekendheid geniet, blijkt dat minder het geval te zijn voor de therapie die ontwikkeld is door dr. Edward Bach. Dr. Bach (1886-1936) heeft de wereld 38 natuurlijke geneesmiddelen nagelaten die inwerken op de emotionele gemoedstoestand van de patiënt. Dr. Bach liet ons weten dat de negatieve gemoedstoestanden (zoals bijvoorbeeld boosheid, jaloezie, depressie, ongeduld, angst en paniek) de ware oorzaken zijn van ziekten en symptomen. De naam van de ziekte deed er volgens hem dan ook niet toe. Want als de oorzaak weg kan worden genomen (met bloesemremedies) kan de ziekte óf worden voorkomen óf worden genezen. Op deze manier heeft dr. Bach tijdens zijn leven vele patiënten met verschillende ziekten genezen, waarvan toen prachtige verslagen opgetekend zijn door zijn toenmalige assistente Nora Weeks. Lees dit artikel om meer te weten te komen over de werking van de bloesemremedies.

Eenmalige conferentie

In 2006 werd de internationale Bach conferentie georganiseerd in het Engelse stadje Cromer, waar dr. Bach graag zijn tijd doorbracht. Tijdens zijn verblijf in Cromer heeft hij zijn eerste twaalf geneesmiddelen ontdekt, die nog altijd The Twelve Healers genoemd worden. De tweedaagse conferentie werd op 23-24 september gehouden. Niet geheel toevallig want dr. Bach was geboren op 24 september. Het internationale Bach symposium werd georganiseerd door niemand minder dan Julian Barnard, die het prachtige boek ‘Bach Flower Remedies, Form & Function’ heeft geschreven. Het evenement was bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de zogeheten Bachbloesemtherapie.

Het delen van inspiratie


De intentie van het Bach Cromer symposium was onder meer om ideeën uit te wisselen over de verschillende toepassingen van de bloesemremedies. Zo kunnen de geneesmiddelen zowel inwendig worden ingenomen als uitwendig worden toegepast met een kompres. De ontwikkelingen staan nooit stil, ook niet met betrekking tot de bloesemtherapie. Het kan zeer inspirerend zijn om te vernemen van anderen hoe zij de methode toepassen en de eventuele successen die daarbij geboekt zijn. De lezingen tijdens het conferentie-weekend werden verzorgd door 16 verschillende gastsprekers, waaronder Judy Howard, Mechthild Scheffer en Barnard zelf. Volgens Barnard is het niet ondenkbaar dat de filosofie en bevindingen van dr. Bach een grote rol zullen spelen in de geneeskunde van de toekomst. Dr. Bach was namelijk een pionier en zijn tijd ver vooruit.

Het wereldcongres van de homeopathische geneeskunde

Hoewel de meeste medische symposia die wereldwijd gehouden worden over conventioneel geneeskundige onderwerpen gaan, worden er ook vanuit natuurgeneeskundige hoek medische congressen georganiseerd. Zo worden er bijvoorbeeld elk jaar internationale Ayurveda congressen gehouden, maar ook de homeopathische geneeskunde kent een jaarlijks wereldcongres.

Allopathie versus homeopathie

Homeopathie wordt ten onrechte afgedaan als een pseudo-wetenschap. Vaak komen dit soort beweringen vanuit de conventionele geneeskunde, die zich baseert op de allopathie en daarom de homeopathische werkwijze niet kan of wil begrijpen. De allopathische geneeskunde bedient zich van behandelingen en therapieën die een ziekte moeten bestrijden. De homeopathische geneeskunde wil echter helemaal geen symptomen onderdrukken en gaat uit van het gelijksoortigheidsbeginsel. Een simpel voorbeeld maakt dit verschil duidelijk. Als iemand zijn vinger brandt aan een hete kachel is de allopathische aanpak om de vinger onder stromend koud water te houden (het bestrijdingsbeginsel), terwijl de homeopathie de lijder aan zou raden om zijn vinger nogmaals kort tegen een zeer warm voorwerp te houden. De laatste methode zorgt er juist voor dat er geen brandblaren ontstaan, terwijl dat bij de eerste methode vaak wel het geval is. Homeopathische geneesmiddelen zijn dan ook op dit gelijksoortigheidsbeginsel gebaseerd.

De geneeskunde van de toekomst

Het ‘World Congress of Homeopathic Medicine’ is vorig jaar voor de 74e keer gehouden. De bijeenkomst vond plaats in het Italiaanse Sorrento. Het thema van dit symposium was ‘De geneeskunde van de toekomst’ waarbij stil werd gestaan bij het aloude paradigma van het gelijksoortigheidsbeginsel. Een van de speciale gastsprekers was professor Francesco E. Negro, die een lezing gaf over de Europese schoot van de homeopathie (Napels), van waaruit de homeopathische geneeskunde zich verspreidde naar andere Europese landen. Professor Negro is voorzitter van het Historische Museum van de Homeopathie dat zich in Rome bevindt. Naast Negro namen vele andere sprekers deel aan het symposium, waaronder de bekende homeopathisch arts uit India: dr. Farokh J. Master, die onder meer onderzoek heeft gedaan naar de rol van homeopathie bij kanker. Master heeft een heel oeuvre aan medische publicaties op zijn naam staan. Zijn lezing tijdens dit congres zal uitermate boeiend geweest zijn!

Verscheidenheid aan thema’s

Elk congres kent een aan de homeopathie gerelateerd thema. Onderwerpen die tijdens vorige conferenties werden behandeld waren onder meer ‘Klinisch onderzoek’, ‘Agro-homeopathie’, ‘Klinische methodologie’, ‘Homeopathische dierengeneeskunde’ en ‘Homeopathische tandheelkunde’. Komend jaar viert het ‘World Congres of Homeopathic Medicine’ haar 75-jarige bestaan. Het congres zal worden gehouden in Izmir (Turkije). Het thema van dit symposium omvat de homeopathische basisprincipes.

De medische symposia van de EADV

De European Academy of Dermatology & Venereology (EADV) houdt zich bezig met de behandeling van huidziekten. De organisatie is in 1987 opgericht en telt inmiddels meer dan 7000 leden. Elk jaar wordt er een meerdaags congres gehouden, maar ook minder grote symposia worden regelmatig georganiseerd. Bovendien worden er verschillende interessante cursussen aangeboden. Kortom, de Academie doet er alles aan om haar leden up-to-date te houden over de meest recente medisch-wetenschappelijke bevindingen op het gebied van de dermatologie.

Educatie

Zoals in de inleiding van dit artikel al werd aangegeven zijn scholing en training belangrijke onderdelen van de EADV. Educatie vormt met andere woorden de grondslag van de Academie. Er worden namelijk voortdurend medisch-wetenschappelijke onderzoeken gedaan, waarvan de uitkomsten soms veelbelovend zijn. Dit soort bevindingen moeten beslist toegankelijk worden gemaakt voor medisch specialisten en andere medici die met patiënten werken die aan een huidaandoening lijden. Het houden van een jaarlijks congres is één manier om de leden van de Academie op de hoogte te brengen van de nieuwste bevindingen. Een andere manier is het geven van onderricht aan de verenigingsleden, opdat ze hun kennis uit kunnen breiden en de nieuw verworven kennis in de praktijk toe kunnen passen.

Lezingen tijdens het 28e EADV congres

Vorig jaar werd het EADV congres in de Spaanse hoofdstad Madrid gehouden. Verschillende autoriteiten op het gebied van de dermatologie hielden een betoog tijdens deze conferentie. Een van die sprekers was bijvoorbeeld Bernard Cribier, een Franse dermatoloog die verbonden is aan het Universiteitsziekenhuis in Straatsburg, Hij is gespecialiseerd in de dermatopathologie, een wetenschappelijke discipline die huidziekten bestudeert op microscopisch en moleculair niveau. Bovendien is Cribier een deskundige over rosacea, een chronische huidaandoening waarbij rode vlekken op het gezicht verschijnen. Tijdens deze conferentie hield hij dan ook een lezing over nieuwe therapieën voor de behandeling van rosacea. Een andere interessante spreker was Eli Sprecher, die verbonden is aan de Universiteit van Tel Aviv. Zijn wetenschappelijke onderzoeken zijn gericht op de genetische oorzaken van huidziekten. Hij gaf een lezing met de ludieke titel ‘Combing through the genetics of hair disorders’.

Workshops

Het is echter niet alleen maar eenrichtingsverkeer tijdens de conferenties van de EADV! Naast lezingen, waarbij de leden van de Academie de passieve toehoorders zijn, worden er ook bezigheden georganiseerd waaraan de verenigingsleden actief deel kunnen nemen, zoals de praktijkgerichte workshops. Gedurende het congres in Madrid werden workshops aangeboden over onder meer wondheelkunde, ultrasound, allergologie, botox, laserbehandelingen en chirurgie voor zowel beginners als gevorderden. Dit soort workshops zijn bedoeld om de vergaarde kennis direct om te zetten in de praktijk.

Het komende EADV-congres zal dit jaar in Wenen (Oostenrijk) plaatsvinden. Ook dan belooft het weer een boeiende bijeenkomst te worden met interessante lezingen en waardevolle workshops!

De jaarlijkse ECTRIMS conferenties

Elk jaar worden er wereldwijd diverse medische congressen georganiseerd. Dat heeft onder meer te maken met de verscheidenheid aan medische specialisaties. Zo bestaat er voor bijna elke ziekte wel een organisatie die zich inzet voor het bestrijden van de ziekte in kwestie. Voor de chronische ziekte MS is het European Committee for Treatment & Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) in het leven geroepen. Deze organisatie bestaat al 25 jaar.

Internationale conferenties

Het comité houdt elk jaar een meerdaags congres om de bevindingen van de nieuwste klinische onderzoeken voor te leggen en te bespreken. Zo werd het ECTRIM congres vorig jaar in de Zweedse hoofdstad Stockholm georganiseerd en zal de komende conferentie in Washington worden gehouden. Naast de jaarlijkse congressen worden er ook zogeheten ‘focused workshops’ georganiseerd, waarin een thema rondom de ziekte MS nader wordt toegelicht. Hierover kan vervolgens worden gediscussieerd. Er kunnen per workshop echter maar een beperkt aantal deelnemers worden toegelaten.

Afwisselend programma

Elk ECTRIM congres biedt een enorme variatie aan programmapunten. Naast interessante wetenschappelijke betogen over MS-gerelateerde onderwerpen worden ook de meest recente klinische onderzoeken besproken. Bovendien is het mogelijk om tijdens het congres bepaalde MS-deskundigen te ontmoeten. Tot slot kan men van gedachten wisselen met medebezoekers van het symposium. Dit is dus een leuke manier om het eigen sociale netwerk uit te breiden met gelijkgestemde collega’s.

Doelstelling

De bedoeling van het jaarlijkse ECTRIM congres is om de medici die met MS-patiënten werken nieuwe inzichten te verschaffen over het bestrijden van de ziekte, opdat de cliënten beter kunnen worden behandeld én begeleid bij hun chronische aandoening.

Het (Psycho)Trauma Congres

Dit jaar wordt voor de 6e keer het Congres (Psycho)Trauma georganiseerd, die in Amsterdam plaats zal vinden. Traumatische gebeurtenissen kunnen desastreuze gevolgen hebben voor het slachtoffer, omdat een trauma diep inwerkt op de psyche en uiteindelijk ook op het lichaam, als deze nare ervaringen niet goed verwerkt kunnen worden. Tegenwoordig zijn vele mensen – zowel kinderen als volwassenen – getraumatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de oorlogsvluchtelingen uit Syrië of Palestina. Maar ook kinderen die ‘opgevoed’ zijn door narcistische ouders zijn psychisch vaak zwaar beschadigd. De bedoeling van het congres is om professionele hulpverleners nieuwe inzichten te verschaffen, zodat ze hun cliënten op een nog betere manier kunnen helpen met het verwerken van traumatische ervaringen.

Lezingen en deelsessies

Het programma van het aankomende Congres (Psycho) Trauma bevat interessante lezingen van onder meer drs. Yael Meijer, die een interactieve conversatie zal houden over kinderen in gewelddadige situaties en hoe men de ondubbelzinnige signalen van zulke kinderen kan leren herkennen. Maar ook prof. dr. Geert Smid zal een voordracht houden over een zeer belangrijk onderwerp: ‘Psychotrauma & traumatische rouw’. Naast lezingen worden er tweemaal acht deelsessies aangeboden waaraan de bezoekers van het congres deel kunnen nemen. Tot slot zal er een informatiemarkt aanwezig zijn.

excellent