Het organiseren van conferenties met behulp van het beproefde CRM-systeem

Anéla, de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap, organiseert regelmatig interessante symposia en conferenties. Zo wordt er jaarlijks een Grote Taaldag gehouden, worden er junioren- en studiedagen gepland en vinden er van tijd tot tijd belangrijke conferenties en symposia plaats.

AILA 2021

De Grote Taaldag moest dit jaar helaas online gehouden worden vanwege de nog steeds van kracht zijnde overheidsmaatregelen met betrekking tot corona. In augustus staat het World Congress of Applied Linguistics (AILA 2021) op het programma. De onderwerpen die tijdens deze zesdaagse conferentie aan bod zullen komen zijn gerelateerd aan het thema ‘The dynamics of language, communication and culture in a changing world’. AILA 2021 zal in Groningen gehouden worden.

Een congres voorbereiden

Het organiseren van een congres of symposium kost enorm veel tijd en energie. Elke keer moet er een sprankelend thema worden bedacht en een nieuw programma worden opgesteld waarin interessante onderwerpen zijn opgenomen. Vervolgens moeten gastsprekers gecontracteerd worden en worden alle verenigingsleden op de hoogte gebracht van het aankomende evenement, waarvoor ze zich kunnen aanmelden. Indien het een internationale conferentie betreft, zoals dat bij AILA 2021 het geval is, wordt het evenement meestal georganiseerd door meerdere instellingen, waarbij een goede samenwerking noodzakelijk is.

Moeiteloos organiseren met CRM

Het CRM-systeem, dat tegenwoordig door vele bedrijven gebruikt wordt, is voor dit soort werkzaamheden echt een uitkomst. Met dit systeem kunnen alle contactpersonen op een overzichtelijke manier beheerd worden, wat bijdraagt aan een vlotte communicatie tussen de verschillende organisatoren. Zo weet men precies welke gastsprekers al benaderd zijn en welke van hen al toegezegd hebben om op het congres een betoog te zullen houden.

Bovendien bevat het systeem de benodigde contactgegevens van alle verenigingsleden, die nu gemakkelijk op de hoogte kunnen worden gebracht van het laatste nieuws over de komende conferentie. De leden worden op de juiste momenten geïnformeerd over bijvoorbeeld de mogelijkheden om zich in te schrijven voor de aanstaande conferentie en over eventuele programmawijzigingen. Vragen over dit beproefde systeem worden op de website van lime-technologies.nl beantwoord.

Anéla Conferentie Toegepaste Taalwetenschap 2018

De laatste nationale conferentie van Anéla werd in 2018 gehouden. Het was een tweedaags evenement waarbij boeiende presentaties werden gegeven. Ook waren er enkele gastsprekers uitgenodigd, waaronder Claire Kramsch, een taalwetenschapper uit de Verenigde Staten die een zeer interessant betoog hield, en Rob Schoonen, die verbonden is aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

excellent