Het jaarlijkse Eurotox Congres

De naam Eurotox klinkt niet erg aangenaam. Eurotox is de afkorting voor de ‘Federation of European Toxicologists’ en de ‘European Societies of Toxicology’. Eurotox is eigenlijk een voortzetting van de oorspronkelijke ‘European Society for the Study of Drugs Toxicity’, een organisatie die in 1962 was opgericht in Zwitserland en die in 1963 reeds haar eerste wetenschappelijk congres hield in Parijs. Sindsdien heeft de organisatie haar werkveld verbreed en houdt zich nu bezig met toxicologie in het algemeen. Dat betekent dat deze vereniging tegenwoordig een voorname rol heeft met betrekking tot de wereldwijde milieuproblematiek. Eurotox ijvert dan ook voor een wereld die veilig is voor zowel mens als dier. De intentie is om de gezondheid van onze planeet te beschermen. Dit kan bereikt worden met wetenschappelijke onderzoeken (kennis vergaren) en educatie (kennis overdragen).

Lezingen en sessies

Om belangrijke kennis omtrent toxicologie over te dragen wordt elk jaar het Eurotox Congres gehouden. Bovendien worden er interessante cursussen aangeboden in het kader van educatie. Vorig jaar werd het 55e Eurotox Congres gehouden in de Finse hoofdstad Helsinki. De conferentie duurde maar liefst vier dagen. Lezingen werden verzorgd door onder meer professor Robert Barouki die verbonden is aan de Descartes Universiteit te Parijs. Hij hield een voordracht met de titel ‘Toxicology in the era of the exposome’. Met het begrip exposoom wordt aangegeven dat de natuurlijke omgeving in staat is om de gezondheid van mens en dier te beïnvloeden. Barouki pleit dan ook voor een schoon milieu en legt bovendien een link tussen een toxische omgeving en het ontstaan van kanker. Tijdens het congres werden bovendien talloze sessies aangeboden waaraan de congresgangers deel konden nemen. Tot slot was er doorlopend een tentoonstelling te bezichtigen.

Dit jaar zal het Eurotox Congres in de Deense hoofdstad Kopenhagen gehouden worden. Het thema zal zijn ‘Combined efforts in quest of safer chemicals & medicins’, een onderwerp dat zeer actueel is. Een van de gastsprekers die aanwezig zal zijn is prof. Martine Vrijheid, die verbonden is aan het Global Health Institute van Barcelona.

excellent