Het (Psycho)Trauma Congres

Dit jaar wordt voor de 6e keer het Congres (Psycho)Trauma georganiseerd, die in Amsterdam plaats zal vinden. Traumatische gebeurtenissen kunnen desastreuze gevolgen hebben voor het slachtoffer, omdat een trauma diep inwerkt op de psyche en uiteindelijk ook op het lichaam, als deze nare ervaringen niet goed verwerkt kunnen worden. Tegenwoordig zijn vele mensen – zowel kinderen als volwassenen – getraumatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de oorlogsvluchtelingen uit Syrië of Palestina. Maar ook kinderen die ‘opgevoed’ zijn door narcistische ouders zijn psychisch vaak zwaar beschadigd. De bedoeling van het congres is om professionele hulpverleners nieuwe inzichten te verschaffen, zodat ze hun cliënten op een nog betere manier kunnen helpen met het verwerken van traumatische ervaringen.

Lezingen en deelsessies

Het programma van het aankomende Congres (Psycho) Trauma bevat interessante lezingen van onder meer drs. Yael Meijer, die een interactieve conversatie zal houden over kinderen in gewelddadige situaties en hoe men de ondubbelzinnige signalen van zulke kinderen kan leren herkennen. Maar ook prof. dr. Geert Smid zal een voordracht houden over een zeer belangrijk onderwerp: ‘Psychotrauma & traumatische rouw’. Naast lezingen worden er tweemaal acht deelsessies aangeboden waaraan de bezoekers van het congres deel kunnen nemen. Tot slot zal er een informatiemarkt aanwezig zijn.

excellent