Het ISA World Congress of Sociology

ISA staat voor International Sociological Association en is opgericht in 1948. Deze vereniging is gekoppeld aan de faculteit Politieke Wetenschappen & Sociologie van de Complutense Universiteit te Madrid. De sociologische vereniging houdt om de vier jaar een wetenschappelijk congres.

Interessante thematiek

Het eerste ISA Wereldcongres werd in 1950 gehouden in Zwitserland. Het derde congres werd in 1956 georganiseerd in Amsterdam. Het congresthema luidde toen ‘De problemen van de sociale wetenschappen in de 20e eeuw’. De thematiek van de conferenties zijn in de loop der jaren steeds interessanter geworden. In 2014 werd het congres in de Japanse stad Yokohama gehouden en werd de sociale ongelijkheid in de wereld besproken. De conferentie van 2018, die gehouden werd in Toronto, stond in het teken van macht, geweld en (on)rechtvaardigheid. ISA-congressen duren doorgaans zeven dagen, die vol geboekt zijn met onder meer lezingen en sessies. Het komende symposium zal in 2022 in Melbourne (Australië) plaatsvinden. Hoewel het thema van deze conferentie al bekend is en ‘Resurgent Authoritarianism’ luidt, is het programma nog niet definitief ingevuld. Maar in elk geval zullen de recente verwikkelingen van religie, politiek en economie door een sociologische bril worden bekeken én besproken.

Het Congres van het Franse Parlement

Dit artikel gaat over de gang van zaken in de Franse politiek. Frankrijk kent als republiek een zogenaamd semipresidentieel stelsel. Dit betekent dat de verkozen president een sterke positie inneemt en niet slechts een ceremoniële functie bekleedt. Bovendien dient de regering verantwoording af te leggen aan het parlement. De macht ligt bij de Franse president en is niet langer versnipperd over verschillende politieke partijen. Het was de Franse president Charles de Gaulle die deze staatsregeling in 1958 installeerde om verdere instabiliteit te voorkomen. De hernieuwde Franse staatsvorm werd vanaf dat jaar de Vijfde Republiek genoemd.

Grondwetsherzieningen


Het Franse Congres wordt van oudsher gehouden in het kasteel van Versailles, dat in 1789 in verband met de Franse Revolutie bestormd werd. Traditioneel kwam het Congres bijeen om de Franse president te selecteren. Dit gebeurde tijdens de Derde en Vierde Republiek. Daarna kreeg het Congres van het Franse Parlement een andere taak te vervullen: de grondwet van de Vijfde Republiek moest namelijk om de zoveel tijd herzien worden om up-to-date te blijven.

Presidentiële toespraken

Het Congres wordt bijgewoond door zowel senatoren als afgevaardigden van het Franse Parlement, maar ook de president en de premier dienen aanwezig te zijn. Als een voorstel tot grondwetsherziening is ingediend wordt daarover een nationaal referendum gehouden. In 2007 diende de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy een voorstel in om de instellingen van de Vijfde Republiek te moderniseren. Dit voorstel leidde tot de algehele grondwetsherziening van 2008. Sindsdien mag het Congres ook gebruikt worden om er een presidentiële toespraak te houden. Sarkozy was de eerste president die in 2009 een betoog hield voor het Congres, gevolgd door president Jacques Hollande, die in 2015 een toespraak hield naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Ook de huidige Franse president Emmanuel Macron heeft al van dit recht gebruik gemaakt.

excellent