Het congres van Stichting Lezen

Stichting Lezen organiseert om de twee jaar een wetenschappelijk congres. De intentie van Stichting Lezen is om het lezen te bevorderen bij kinderen en jongeren, zodat ze er graag mee doorgaan als ze eenmaal volwassen zijn. Lezen is absoluut niet saai en het plezier in lezen moet dan ook gestimuleerd worden. In het verlengde hiervan ligt de literatuureducatie.

Leesmotivatie

Om het lezen te bevorderen bij kinderen of jongeren moeten allereerst de ouders of verzorgers, leerkrachten en bibliotheekmedewerkers enthousiast gemaakt worden voor het lezen (mochten ze dat nog niet zijn). Enthousiasme werkt namelijk aanstekelijk! Dat is een goeie reden voor Stichting Lezen om regelmatig wetenschappelijke congressen te houden. Het symposium van 2018 werd gehouden in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen. Het congresthema van die dag werd aangeduid met de prikkelende vraagstelling: ‘Hoe doe je dat, van je kind een gemotiveerd lezer maken?’. ‘s Morgens waren er enkele sprekers aan het woord, waaronder Prof. dr. Maarten Vansteenkiste, die verbonden is aan de Universiteit van Gent. ‘s Middags werden er deelsessies gehouden. Zo was er bijvoorbeeld een deelsessie over de leesbevordering thuis en een deelsessie over motiverend literatuuronderwijs. Dit jaar zal Stichting Lezen weer een congres organiseren om de liefde voor het lezen aan te wakkeren.

excellent