Het wereldcongres van de homeopathische geneeskunde

Hoewel de meeste medische symposia die wereldwijd gehouden worden over conventioneel geneeskundige onderwerpen gaan, worden er ook vanuit natuurgeneeskundige hoek medische congressen georganiseerd. Zo worden er bijvoorbeeld elk jaar internationale Ayurveda congressen gehouden, maar ook de homeopathische geneeskunde kent een jaarlijks wereldcongres.

Allopathie versus homeopathie

Homeopathie wordt ten onrechte afgedaan als een pseudo-wetenschap. Vaak komen dit soort beweringen vanuit de conventionele geneeskunde, die zich baseert op de allopathie en daarom de homeopathische werkwijze niet kan of wil begrijpen. De allopathische geneeskunde bedient zich van behandelingen en therapieën die een ziekte moeten bestrijden. De homeopathische geneeskunde wil echter helemaal geen symptomen onderdrukken en gaat uit van het gelijksoortigheidsbeginsel. Een simpel voorbeeld maakt dit verschil duidelijk. Als iemand zijn vinger brandt aan een hete kachel is de allopathische aanpak om de vinger onder stromend koud water te houden (het bestrijdingsbeginsel), terwijl de homeopathie de lijder aan zou raden om zijn vinger nogmaals kort tegen een zeer warm voorwerp te houden. De laatste methode zorgt er juist voor dat er geen brandblaren ontstaan, terwijl dat bij de eerste methode vaak wel het geval is. Homeopathische geneesmiddelen zijn dan ook op dit gelijksoortigheidsbeginsel gebaseerd.

De geneeskunde van de toekomst

Het ‘World Congress of Homeopathic Medicine’ is vorig jaar voor de 74e keer gehouden. De bijeenkomst vond plaats in het Italiaanse Sorrento. Het thema van dit symposium was ‘De geneeskunde van de toekomst’ waarbij stil werd gestaan bij het aloude paradigma van het gelijksoortigheidsbeginsel. Een van de speciale gastsprekers was professor Francesco E. Negro, die een lezing gaf over de Europese schoot van de homeopathie (Napels), van waaruit de homeopathische geneeskunde zich verspreidde naar andere Europese landen. Professor Negro is voorzitter van het Historische Museum van de Homeopathie dat zich in Rome bevindt. Naast Negro namen vele andere sprekers deel aan het symposium, waaronder de bekende homeopathisch arts uit India: dr. Farokh J. Master, die onder meer onderzoek heeft gedaan naar de rol van homeopathie bij kanker. Master heeft een heel oeuvre aan medische publicaties op zijn naam staan. Zijn lezing tijdens dit congres zal uitermate boeiend geweest zijn!

Verscheidenheid aan thema’s

Elk congres kent een aan de homeopathie gerelateerd thema. Onderwerpen die tijdens vorige conferenties werden behandeld waren onder meer ‘Klinisch onderzoek’, ‘Agro-homeopathie’, ‘Klinische methodologie’, ‘Homeopathische dierengeneeskunde’ en ‘Homeopathische tandheelkunde’. Komend jaar viert het ‘World Congres of Homeopathic Medicine’ haar 75-jarige bestaan. Het congres zal worden gehouden in Izmir (Turkije). Het thema van dit symposium omvat de homeopathische basisprincipes.

excellent