De jaarlijkse ECTRIMS conferenties

Elk jaar worden er wereldwijd diverse medische congressen georganiseerd. Dat heeft onder meer te maken met de verscheidenheid aan medische specialisaties. Zo bestaat er voor bijna elke ziekte wel een organisatie die zich inzet voor het bestrijden van de ziekte in kwestie. Voor de chronische ziekte MS is het European Committee for Treatment & Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) in het leven geroepen. Deze organisatie bestaat al 25 jaar.

Internationale conferenties

Het comité houdt elk jaar een meerdaags congres om de bevindingen van de nieuwste klinische onderzoeken voor te leggen en te bespreken. Zo werd het ECTRIM congres vorig jaar in de Zweedse hoofdstad Stockholm georganiseerd en zal de komende conferentie in Washington worden gehouden. Naast de jaarlijkse congressen worden er ook zogeheten ‘focused workshops’ georganiseerd, waarin een thema rondom de ziekte MS nader wordt toegelicht. Hierover kan vervolgens worden gediscussieerd. Er kunnen per workshop echter maar een beperkt aantal deelnemers worden toegelaten.

Afwisselend programma

Elk ECTRIM congres biedt een enorme variatie aan programmapunten. Naast interessante wetenschappelijke betogen over MS-gerelateerde onderwerpen worden ook de meest recente klinische onderzoeken besproken. Bovendien is het mogelijk om tijdens het congres bepaalde MS-deskundigen te ontmoeten. Tot slot kan men van gedachten wisselen met medebezoekers van het symposium. Dit is dus een leuke manier om het eigen sociale netwerk uit te breiden met gelijkgestemde collega’s.

Doelstelling

De bedoeling van het jaarlijkse ECTRIM congres is om de medici die met MS-patiënten werken nieuwe inzichten te verschaffen over het bestrijden van de ziekte, opdat de cliënten beter kunnen worden behandeld én begeleid bij hun chronische aandoening.

Het (Psycho)Trauma Congres

Dit jaar wordt voor de 6e keer het Congres (Psycho)Trauma georganiseerd, die in Amsterdam plaats zal vinden. Traumatische gebeurtenissen kunnen desastreuze gevolgen hebben voor het slachtoffer, omdat een trauma diep inwerkt op de psyche en uiteindelijk ook op het lichaam, als deze nare ervaringen niet goed verwerkt kunnen worden. Tegenwoordig zijn vele mensen – zowel kinderen als volwassenen – getraumatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de oorlogsvluchtelingen uit Syrië of Palestina. Maar ook kinderen die ‘opgevoed’ zijn door narcistische ouders zijn psychisch vaak zwaar beschadigd. De bedoeling van het congres is om professionele hulpverleners nieuwe inzichten te verschaffen, zodat ze hun cliënten op een nog betere manier kunnen helpen met het verwerken van traumatische ervaringen.

Lezingen en deelsessies

Het programma van het aankomende Congres (Psycho) Trauma bevat interessante lezingen van onder meer drs. Yael Meijer, die een interactieve conversatie zal houden over kinderen in gewelddadige situaties en hoe men de ondubbelzinnige signalen van zulke kinderen kan leren herkennen. Maar ook prof. dr. Geert Smid zal een voordracht houden over een zeer belangrijk onderwerp: ‘Psychotrauma & traumatische rouw’. Naast lezingen worden er tweemaal acht deelsessies aangeboden waaraan de bezoekers van het congres deel kunnen nemen. Tot slot zal er een informatiemarkt aanwezig zijn.

excellent