Het Onze Taal congres

Het Genootschap Onze Taal, dat in 1931 opgericht is door enkele taalpuristen, is in de loop van de jaren een omvangrijk gezelschap geworden voor liefhebbers van de Nederlandse taal. De taalvereniging telt inmiddels meer dan 25.000 leden, die tienmaal per jaar het tijdschrift ‘Onze Taal’ in de brievenbus ontvangen, hoewel het tijdschrift nu ook digitaal kan worden gelezen. Naast het tijdschrift beschikt het genootschap sinds 1997 over een uitgebreide website, waar enorm veel informatie over de Nederlandse taal kan worden verkregen.

Een tweejaarlijkse taaldag

Al sinds 1955 houdt de Nederlandse taalvereniging om de twee jaar een congres, waarbij elke keer interessante gastsprekers aanwezig zijn. Zo werd er vorig jaar een Onze Taal symposium gehouden in het Beatrix theater te Utrecht. Deze taaldag vormde zich rond het thema ‘Moedertaal, de taal van je leven’ en er werd een boeiend programma gepresenteerd, waaronder lezingen, columns, een taalquiz en de mogelijk om te discussiëren. Bovendien was er een informatiemarkt aanwezig.

Het programma van 2019

Het thema van het congres werd onderverdeeld in drie secties. Tijdens de eerste sectie ‘Opvoeden in taal’ gaf prof.dr. Elma Blom, die als hoogleraar verbonden is aan de Universiteit van Utrecht, een lezing. Gedurende de tweede sectie ‘Moedertaal in het onderwijs’ was het Hans Bennis die een voordracht hield. Bennis is de afgelopen drie jaar Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie geweest. Tijdens de laatste sectie ‘Wie verstaat mijn moedertaal?’ werd de lezing verzorgd door taalkundige Sterre Leufkens. Naast deze voordrachten was er een column van de filosofe Daan Rovers, een debat onder leiding van Frits Spits en een debat over standaardtaal dat geleid werd door Marc van Oostendorp. Tussendoor werd het programma opgevuld met Nederlandstalige muziek van Thijs Boontjes.

Het ISA World Congress of Sociology

ISA staat voor International Sociological Association en is opgericht in 1948. Deze vereniging is gekoppeld aan de faculteit Politieke Wetenschappen & Sociologie van de Complutense Universiteit te Madrid. De sociologische vereniging houdt om de vier jaar een wetenschappelijk congres.

Interessante thematiek

Het eerste ISA Wereldcongres werd in 1950 gehouden in Zwitserland. Het derde congres werd in 1956 georganiseerd in Amsterdam. Het congresthema luidde toen ‘De problemen van de sociale wetenschappen in de 20e eeuw’. De thematiek van de conferenties zijn in de loop der jaren steeds interessanter geworden. In 2014 werd het congres in de Japanse stad Yokohama gehouden en werd de sociale ongelijkheid in de wereld besproken. De conferentie van 2018, die gehouden werd in Toronto, stond in het teken van macht, geweld en (on)rechtvaardigheid. ISA-congressen duren doorgaans zeven dagen, die vol geboekt zijn met onder meer lezingen en sessies. Het komende symposium zal in 2022 in Melbourne (Australië) plaatsvinden. Hoewel het thema van deze conferentie al bekend is en ‘Resurgent Authoritarianism’ luidt, is het programma nog niet definitief ingevuld. Maar in elk geval zullen de recente verwikkelingen van religie, politiek en economie door een sociologische bril worden bekeken én besproken.

excellent