Het organiseren van conferenties met behulp van het beproefde CRM-systeem

Anéla, de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap, organiseert regelmatig interessante symposia en conferenties. Zo wordt er jaarlijks een Grote Taaldag gehouden, worden er junioren- en studiedagen gepland en vinden er van tijd tot tijd belangrijke conferenties en symposia plaats.

AILA 2021

De Grote Taaldag moest dit jaar helaas online gehouden worden vanwege de nog steeds van kracht zijnde overheidsmaatregelen met betrekking tot corona. In augustus staat het World Congress of Applied Linguistics (AILA 2021) op het programma. De onderwerpen die tijdens deze zesdaagse conferentie aan bod zullen komen zijn gerelateerd aan het thema ‘The dynamics of language, communication and culture in a changing world’. AILA 2021 zal in Groningen gehouden worden.

Een congres voorbereiden

Het organiseren van een congres of symposium kost enorm veel tijd en energie. Elke keer moet er een sprankelend thema worden bedacht en een nieuw programma worden opgesteld waarin interessante onderwerpen zijn opgenomen. Vervolgens moeten gastsprekers gecontracteerd worden en worden alle verenigingsleden op de hoogte gebracht van het aankomende evenement, waarvoor ze zich kunnen aanmelden. Indien het een internationale conferentie betreft, zoals dat bij AILA 2021 het geval is, wordt het evenement meestal georganiseerd door meerdere instellingen, waarbij een goede samenwerking noodzakelijk is.

Moeiteloos organiseren met CRM

Het CRM-systeem, dat tegenwoordig door vele bedrijven gebruikt wordt, is voor dit soort werkzaamheden echt een uitkomst. Met dit systeem kunnen alle contactpersonen op een overzichtelijke manier beheerd worden, wat bijdraagt aan een vlotte communicatie tussen de verschillende organisatoren. Zo weet men precies welke gastsprekers al benaderd zijn en welke van hen al toegezegd hebben om op het congres een betoog te zullen houden.

Bovendien bevat het systeem de benodigde contactgegevens van alle verenigingsleden, die nu gemakkelijk op de hoogte kunnen worden gebracht van het laatste nieuws over de komende conferentie. De leden worden op de juiste momenten geïnformeerd over bijvoorbeeld de mogelijkheden om zich in te schrijven voor de aanstaande conferentie en over eventuele programmawijzigingen. Vragen over dit beproefde systeem worden op de website van lime-technologies.nl beantwoord.

Anéla Conferentie Toegepaste Taalwetenschap 2018

De laatste nationale conferentie van Anéla werd in 2018 gehouden. Het was een tweedaags evenement waarbij boeiende presentaties werden gegeven. Ook waren er enkele gastsprekers uitgenodigd, waaronder Claire Kramsch, een taalwetenschapper uit de Verenigde Staten die een zeer interessant betoog hield, en Rob Schoonen, die verbonden is aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Het jaarlijkse Eurotox Congres

De naam Eurotox klinkt niet erg aangenaam. Eurotox is de afkorting voor de ‘Federation of European Toxicologists’ en de ‘European Societies of Toxicology’. Eurotox is eigenlijk een voortzetting van de oorspronkelijke ‘European Society for the Study of Drugs Toxicity’, een organisatie die in 1962 was opgericht in Zwitserland en die in 1963 reeds haar eerste wetenschappelijk congres hield in Parijs. Sindsdien heeft de organisatie haar werkveld verbreed en houdt zich nu bezig met toxicologie in het algemeen. Dat betekent dat deze vereniging tegenwoordig een voorname rol heeft met betrekking tot de wereldwijde milieuproblematiek. Eurotox ijvert dan ook voor een wereld die veilig is voor zowel mens als dier. De intentie is om de gezondheid van onze planeet te beschermen. Dit kan bereikt worden met wetenschappelijke onderzoeken (kennis vergaren) en educatie (kennis overdragen).

Lezingen en sessies

Om belangrijke kennis omtrent toxicologie over te dragen wordt elk jaar het Eurotox Congres gehouden. Bovendien worden er interessante cursussen aangeboden in het kader van educatie. Vorig jaar werd het 55e Eurotox Congres gehouden in de Finse hoofdstad Helsinki. De conferentie duurde maar liefst vier dagen. Lezingen werden verzorgd door onder meer professor Robert Barouki die verbonden is aan de Descartes Universiteit te Parijs. Hij hield een voordracht met de titel ‘Toxicology in the era of the exposome’. Met het begrip exposoom wordt aangegeven dat de natuurlijke omgeving in staat is om de gezondheid van mens en dier te beïnvloeden. Barouki pleit dan ook voor een schoon milieu en legt bovendien een link tussen een toxische omgeving en het ontstaan van kanker. Tijdens het congres werden bovendien talloze sessies aangeboden waaraan de congresgangers deel konden nemen. Tot slot was er doorlopend een tentoonstelling te bezichtigen.

Dit jaar zal het Eurotox Congres in de Deense hoofdstad Kopenhagen gehouden worden. Het thema zal zijn ‘Combined efforts in quest of safer chemicals & medicins’, een onderwerp dat zeer actueel is. Een van de gastsprekers die aanwezig zal zijn is prof. Martine Vrijheid, die verbonden is aan het Global Health Institute van Barcelona.

De internationale Bach Cromer conferentie (2006)

Terwijl de homeopathische geneeskunde algemene bekendheid geniet, blijkt dat minder het geval te zijn voor de therapie die ontwikkeld is door dr. Edward Bach. Dr. Bach (1886-1936) heeft de wereld 38 natuurlijke geneesmiddelen nagelaten die inwerken op de emotionele gemoedstoestand van de patiënt. Dr. Bach liet ons weten dat de negatieve gemoedstoestanden (zoals bijvoorbeeld boosheid, jaloezie, depressie, ongeduld, angst en paniek) de ware oorzaken zijn van ziekten en symptomen. De naam van de ziekte deed er volgens hem dan ook niet toe. Want als de oorzaak weg kan worden genomen (met bloesemremedies) kan de ziekte óf worden voorkomen óf worden genezen. Op deze manier heeft dr. Bach tijdens zijn leven vele patiënten met verschillende ziekten genezen, waarvan toen prachtige verslagen opgetekend zijn door zijn toenmalige assistente Nora Weeks. Lees dit artikel om meer te weten te komen over de werking van de bloesemremedies.

Eenmalige conferentie

In 2006 werd de internationale Bach conferentie georganiseerd in het Engelse stadje Cromer, waar dr. Bach graag zijn tijd doorbracht. Tijdens zijn verblijf in Cromer heeft hij zijn eerste twaalf geneesmiddelen ontdekt, die nog altijd The Twelve Healers genoemd worden. De tweedaagse conferentie werd op 23-24 september gehouden. Niet geheel toevallig want dr. Bach was geboren op 24 september. Het internationale Bach symposium werd georganiseerd door niemand minder dan Julian Barnard, die het prachtige boek ‘Bach Flower Remedies, Form & Function’ heeft geschreven. Het evenement was bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de zogeheten Bachbloesemtherapie.

Het delen van inspiratie


De intentie van het Bach Cromer symposium was onder meer om ideeën uit te wisselen over de verschillende toepassingen van de bloesemremedies. Zo kunnen de geneesmiddelen zowel inwendig worden ingenomen als uitwendig worden toegepast met een kompres. De ontwikkelingen staan nooit stil, ook niet met betrekking tot de bloesemtherapie. Het kan zeer inspirerend zijn om te vernemen van anderen hoe zij de methode toepassen en de eventuele successen die daarbij geboekt zijn. De lezingen tijdens het conferentie-weekend werden verzorgd door 16 verschillende gastsprekers, waaronder Judy Howard, Mechthild Scheffer en Barnard zelf. Volgens Barnard is het niet ondenkbaar dat de filosofie en bevindingen van dr. Bach een grote rol zullen spelen in de geneeskunde van de toekomst. Dr. Bach was namelijk een pionier en zijn tijd ver vooruit.

Het 20e Partijcongres van Chroesjtsjov (1956)

In de periode 1953-1964 van de vorige eeuw was Nikita Chroesjtsjov de leider van de Sovjet-Unie. Hij was de opvolger van Stalin, die in 1953 was overleden. Chroesjtsjov was partijleider van de Sovjet-Russische Communistische Partij, die in de jaren 20 de Partij van de Bolsjewieken werd genoemd, een sociaal-democratische partij met een marxistische ideologie.

Secret speech

De intentie van Chroesjtsjov was om in de toenmalige Sovjet-Unie een democratie te stichten onder leiding van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU). Deze partij hield eens in de vijf jaar een Partijcongres. Zo werd in 1956 het 20e Partijcongres gehouden, waarin Chroesjtsjov zijn zogenaamde ‘Geheime toespraak’ hield, waarin hij stelde dat Stalin tijdens zijn regeringsperiode werd geïdealiseerd en dat de grondslagen van het marxisme-leninisme gedurende het Stalinistische bewind waren verwrongen.

Destalinisatiepolitiek

Chroesjtsjov gaf aan dat de Sovjet-Unie onder Stalin de weg volledig kwijt was geraakt. Om weer op de juiste weg te geraken werd tijdens dit 20e Partijcongres het Testament van Lenin (1922) aangehaald, waarin al werd gewaarschuwd tegen de houding van Stalin. Verder betoogde Chroesjtsjov dat de CPSU onder het regiem van Stalin had geleden, maar dat het nu hoog tijd was om revolutionaire hervormingen door te voeren in het land, uiteraard volgens marxistisch-leninistische richtlijnen.

Het congres van Stichting Lezen

Stichting Lezen organiseert om de twee jaar een wetenschappelijk congres. De intentie van Stichting Lezen is om het lezen te bevorderen bij kinderen en jongeren, zodat ze er graag mee doorgaan als ze eenmaal volwassen zijn. Lezen is absoluut niet saai en het plezier in lezen moet dan ook gestimuleerd worden. In het verlengde hiervan ligt de literatuureducatie.

Leesmotivatie

Om het lezen te bevorderen bij kinderen of jongeren moeten allereerst de ouders of verzorgers, leerkrachten en bibliotheekmedewerkers enthousiast gemaakt worden voor het lezen (mochten ze dat nog niet zijn). Enthousiasme werkt namelijk aanstekelijk! Dat is een goeie reden voor Stichting Lezen om regelmatig wetenschappelijke congressen te houden. Het symposium van 2018 werd gehouden in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen. Het congresthema van die dag werd aangeduid met de prikkelende vraagstelling: ‘Hoe doe je dat, van je kind een gemotiveerd lezer maken?’. ‘s Morgens waren er enkele sprekers aan het woord, waaronder Prof. dr. Maarten Vansteenkiste, die verbonden is aan de Universiteit van Gent. ‘s Middags werden er deelsessies gehouden. Zo was er bijvoorbeeld een deelsessie over de leesbevordering thuis en een deelsessie over motiverend literatuuronderwijs. Dit jaar zal Stichting Lezen weer een congres organiseren om de liefde voor het lezen aan te wakkeren.

De Panama-conferentie

De Panama-conferentie wordt jaarlijks georganiseerd door onder meer de Universiteit van Utrecht. Panama heeft echter niets met het land in Midden-Amerika te maken. Panama is oorspronkelijk een afkorting van: Pabo Nascholing Mathematische Activiteiten. De Panama-conferentie staat dan ook in het teken van rekenen en wiskunde en is bedoeld voor professionals op dat gebied.

Reken- en wiskundeonderwijs

Het programma van de Panama-conferentie bevat elk jaar diverse (parallel)lezingen, presentaties en werkgroepen. Het laatste symposium vond al plaats in januari van dit jaar. Naast presentaties van onder meer Iris Verbruggen en Melinda Olthuis van de stichting Cito, en werkgroepen die werden geleid door onder andere Rob Lagendijk en Onno van Rijswijk van Uitgeverij Deviant, stond er ditmaal ook een recreatieve bezigheid op het programma: een spannende wiskundewandeling! De slotlezing ‘Cijfers liegen niet’ werd dit jaar verzorgd door Geeke Bruin-Muurling, die technische wiskunde heeft gestudeerd aan de universiteit van Delft. De lezing is hier na te lezen.

In 2016 bestond het Panama-project 35 jaar en werd er een speciale bundel uitgebracht met de titel ‘Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw’. De bundel bevat bijdragen van onder meer Ed de Moor, die in 1981 de Panama conferentie oprichtte.

Verantwoord eten op een congres

Wie al eens op een congres is geweest kan beamen dat dit lange en energie vretende dagen zijn. Hoewel werkgevers hun uiterste best doen er iets leuks en gezelligs van te maken zijn er ook momenten dat de vermoeidheid toe kan slaan. Daarom is het van groot belang dat er genoeg momenten van ontspanning ingelast worden om even iets te eten en te drinken en de benen te strekken. Juist deze momenten van ontspanning zijn perfect om bijvoorbeeld te netwerken en op te laden voor de rest van de dag!

Eten is belangrijk

Niet alleen om het energiepeil weer wat op te krikken, maar ook zeker omdat eten een verbindende factor heeft. Het geeft de gelegenheid om over iets anders te praten dan over het werk of juist om te discussiëren over belangrijke onderwerpen. Wat in ieder geval gewaardeerd zal worden is een lekker stuk taart van https://www.jeeigentaart.nl/ bij aankomst zodat de gasten zich welkom geheten voelen. Hoe meer aandacht er wordt besteed aan het eten en de uitstraling daarvan, des te bevorderlijker dit zal zijn voor de sfeer én het netwerken. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze eetmomenten in te vullen. Zo kan er gekozen worden voor catering, een restaurant, foodtrucks of een kok die live voor de gasten zal koken. De keuze is reuze, maar niet elke optie past bij elk type congres. Bovendien zal niet elke keuze in het budget passen en is het lastig uit te rekenen hoeveel een gast per dag zal nuttigen. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld zodat er niet onnodig veel ingekocht en/of gereserveerd hoeft te worden.

Welk eten past bij welk congres?

Dit heeft alles te maken met de sfeer die het congres uit moet stralen en welke doelgroep hierbij aanwezig is. Bij een groot evenement zal niet iedereen zich aangetrokken voelen tot bijvoorbeeld een restaurant met één specifieke keuken. Kies voor een groot congres dus liever voor een catering met buffet of foodtrucks zodat de gasten zelf de keus hebben wat ze kunnen eten.

Een andere optie is om de gasten van tevoren te vragen wat zij voor het diner willen eten. Zijn er bijvoorbeeld veel vegetarische of veganistische gasten, dan heeft het weinig zin om veel vlees te reserveren. Op deze manier zal voedselverspilling tegengegaan worden en heeft iedereen de tijd om te bedenken wat ze graag zouden willen eten. Bovendien zullen zij het zeer op prijs stellen dat het congres rekening houdt met hun speciale wensen.

Het wereldcongres van de homeopathische geneeskunde

Hoewel de meeste medische symposia die wereldwijd gehouden worden over conventioneel geneeskundige onderwerpen gaan, worden er ook vanuit natuurgeneeskundige hoek medische congressen georganiseerd. Zo worden er bijvoorbeeld elk jaar internationale Ayurveda congressen gehouden, maar ook de homeopathische geneeskunde kent een jaarlijks wereldcongres.

Allopathie versus homeopathie

Homeopathie wordt ten onrechte afgedaan als een pseudo-wetenschap. Vaak komen dit soort beweringen vanuit de conventionele geneeskunde, die zich baseert op de allopathie en daarom de homeopathische werkwijze niet kan of wil begrijpen. De allopathische geneeskunde bedient zich van behandelingen en therapieën die een ziekte moeten bestrijden. De homeopathische geneeskunde wil echter helemaal geen symptomen onderdrukken en gaat uit van het gelijksoortigheidsbeginsel. Een simpel voorbeeld maakt dit verschil duidelijk. Als iemand zijn vinger brandt aan een hete kachel is de allopathische aanpak om de vinger onder stromend koud water te houden (het bestrijdingsbeginsel), terwijl de homeopathie de lijder aan zou raden om zijn vinger nogmaals kort tegen een zeer warm voorwerp te houden. De laatste methode zorgt er juist voor dat er geen brandblaren ontstaan, terwijl dat bij de eerste methode vaak wel het geval is. Homeopathische geneesmiddelen zijn dan ook op dit gelijksoortigheidsbeginsel gebaseerd.

De geneeskunde van de toekomst

Het ‘World Congress of Homeopathic Medicine’ is vorig jaar voor de 74e keer gehouden. De bijeenkomst vond plaats in het Italiaanse Sorrento. Het thema van dit symposium was ‘De geneeskunde van de toekomst’ waarbij stil werd gestaan bij het aloude paradigma van het gelijksoortigheidsbeginsel. Een van de speciale gastsprekers was professor Francesco E. Negro, die een lezing gaf over de Europese schoot van de homeopathie (Napels), van waaruit de homeopathische geneeskunde zich verspreidde naar andere Europese landen. Professor Negro is voorzitter van het Historische Museum van de Homeopathie dat zich in Rome bevindt. Naast Negro namen vele andere sprekers deel aan het symposium, waaronder de bekende homeopathisch arts uit India: dr. Farokh J. Master, die onder meer onderzoek heeft gedaan naar de rol van homeopathie bij kanker. Master heeft een heel oeuvre aan medische publicaties op zijn naam staan. Zijn lezing tijdens dit congres zal uitermate boeiend geweest zijn!

Verscheidenheid aan thema’s

Elk congres kent een aan de homeopathie gerelateerd thema. Onderwerpen die tijdens vorige conferenties werden behandeld waren onder meer ‘Klinisch onderzoek’, ‘Agro-homeopathie’, ‘Klinische methodologie’, ‘Homeopathische dierengeneeskunde’ en ‘Homeopathische tandheelkunde’. Komend jaar viert het ‘World Congres of Homeopathic Medicine’ haar 75-jarige bestaan. Het congres zal worden gehouden in Izmir (Turkije). Het thema van dit symposium omvat de homeopathische basisprincipes.

De medische symposia van de EADV

De European Academy of Dermatology & Venereology (EADV) houdt zich bezig met de behandeling van huidziekten. De organisatie is in 1987 opgericht en telt inmiddels meer dan 7000 leden. Elk jaar wordt er een meerdaags congres gehouden, maar ook minder grote symposia worden regelmatig georganiseerd. Bovendien worden er verschillende interessante cursussen aangeboden. Kortom, de Academie doet er alles aan om haar leden up-to-date te houden over de meest recente medisch-wetenschappelijke bevindingen op het gebied van de dermatologie.

Educatie

Zoals in de inleiding van dit artikel al werd aangegeven zijn scholing en training belangrijke onderdelen van de EADV. Educatie vormt met andere woorden de grondslag van de Academie. Er worden namelijk voortdurend medisch-wetenschappelijke onderzoeken gedaan, waarvan de uitkomsten soms veelbelovend zijn. Dit soort bevindingen moeten beslist toegankelijk worden gemaakt voor medisch specialisten en andere medici die met patiënten werken die aan een huidaandoening lijden. Het houden van een jaarlijks congres is één manier om de leden van de Academie op de hoogte te brengen van de nieuwste bevindingen. Een andere manier is het geven van onderricht aan de verenigingsleden, opdat ze hun kennis uit kunnen breiden en de nieuw verworven kennis in de praktijk toe kunnen passen.

Lezingen tijdens het 28e EADV congres

Vorig jaar werd het EADV congres in de Spaanse hoofdstad Madrid gehouden. Verschillende autoriteiten op het gebied van de dermatologie hielden een betoog tijdens deze conferentie. Een van die sprekers was bijvoorbeeld Bernard Cribier, een Franse dermatoloog die verbonden is aan het Universiteitsziekenhuis in Straatsburg, Hij is gespecialiseerd in de dermatopathologie, een wetenschappelijke discipline die huidziekten bestudeert op microscopisch en moleculair niveau. Bovendien is Cribier een deskundige over rosacea, een chronische huidaandoening waarbij rode vlekken op het gezicht verschijnen. Tijdens deze conferentie hield hij dan ook een lezing over nieuwe therapieën voor de behandeling van rosacea. Een andere interessante spreker was Eli Sprecher, die verbonden is aan de Universiteit van Tel Aviv. Zijn wetenschappelijke onderzoeken zijn gericht op de genetische oorzaken van huidziekten. Hij gaf een lezing met de ludieke titel ‘Combing through the genetics of hair disorders’.

Workshops

Het is echter niet alleen maar eenrichtingsverkeer tijdens de conferenties van de EADV! Naast lezingen, waarbij de leden van de Academie de passieve toehoorders zijn, worden er ook bezigheden georganiseerd waaraan de verenigingsleden actief deel kunnen nemen, zoals de praktijkgerichte workshops. Gedurende het congres in Madrid werden workshops aangeboden over onder meer wondheelkunde, ultrasound, allergologie, botox, laserbehandelingen en chirurgie voor zowel beginners als gevorderden. Dit soort workshops zijn bedoeld om de vergaarde kennis direct om te zetten in de praktijk.

Het komende EADV-congres zal dit jaar in Wenen (Oostenrijk) plaatsvinden. Ook dan belooft het weer een boeiende bijeenkomst te worden met interessante lezingen en waardevolle workshops!

Het Nationaal Congres van Soedan (1989-2019)

Al-Mutamaru-lwataniyy, dat letterlijk vertaald kan worden als ‘de Nationale Conferentie’, met andere woorden het Nationaal Congres, is een voortzetting van het voormalige NIF (National Islamic Front) van Soedan. Het NIF werd geleid door dr. Hassan al-Turabi, die er bepaalde islamitische ideologieën op na hield. Hij en zijn partij ijverden voor het stichten van een Islamitische Staat, op basis van de Sharia, de Islamitische wetgeving.

Coup d’état

In 1989 werd het NIF opgedeeld in twee groeperingen, waarvan het Nationaal Congres er een was naast de Islamitische Beweging, die nog steeds geleid werd door al-Turabi. Het Nationaal Congres werd aangevoerd door Omar al-Bashir, die in datzelfde jaar een staatsgreep pleegde, welke ertoe leidde dat de toenmalige president Sadiq al-Mahdi werd afgezet. Al-Bashir was president van Soedan van 1989 tot in 2019, toen hijzelf door een coup d’état werd afgezet.

Het Congres en haar ideologieën

President al-Bashir nam veel van de ideologieën van het voormalige NIF over. Vanaf 1998 was het Nationaal Congres de enige politieke partij in Soedan die als zodanig erkend werd, zodat het hele Soedanese parlement erdoor gecontroleerd kon worden. Het Nationaal Congres was een partij met een radicaal ideologische inslag. De gevolgen waren onder meer de beruchte oorlog in Darfur.

excellent